Logo MaM pici
Platba a doprava

Platba a doprava

Dodacie podmienky:

 1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou a.s. alebo prostredníctvom iného doručovateľa.
 2. Tovar bude kupujúcemu doručený v čase určenom v potvrdení objednávky, najneskôr do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky tovaru. Spolu s tovarom bude kupujúcemu doručená aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a v prípade, že je potrebný aj návod na použitie, bude doručený aj návod na použitie.
 3. V prípade, že kupujúcemu nebude možné dodať tovar v lehotách podľa bodu 17 tohto článku, kontaktuje predávajúci bezodkladne kupujúceho a oznámi mu túto skutočnosť, spolu s dôvodom nedoručenia tovaru v uvedenej lehote, ako aj o lehote dodania tovaru. V takom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 4. Miesto doručenia tovaru bude stanovené na základe určenia kupujúceho v objednávke tovaru. Tovar sa považuje za doručený okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.
 5. Kupujúci je oprávnený za tovar zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:
  • V hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke,
  • Platobnou kartou na pobočke,
  • Platobnou kartou cez internet,
  • Platba na dobierku,
  • Platba na účet.
 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar
 2. Kupujúci je oprávnený pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia a/alebo nekompletnosti tovaru pri jeho prevzatí kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri dodatočnej reklamácii bude potrebné preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí.

Možnosti platby:

1) PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET
Peniaze môžete odoslať na číslo nášho bankového účtu:
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2689 8056
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
V tomto prípade zaplatíte nižšie poštovné a tovar je expedovaný ihneď po obdržaní Vašej platby.

2) DOBIERKA
Samozrejme môžete platiť aj v hotovosti, dobierkou. Pri zvolení takejto možnosti sa však účtuje poplatok podľa ceny dopravcu.

3) PLATOBNÁ KARTA
Bezpečnou možnosťou je tiež platba kartou, pri ktorej je vyžadované číslo karty, expiračná doba karty a CCV kód. Osobné údaje prechádzajú platobnou bránou GoPay, ktorá nám tieto informácie neposkytuje.
Doručenie
Všetky objednávky sú expedované z Košíc a sú prepravované dopravcom Slovak Parcel . Doba dodania je štandardne do 7 pracovných dní.
Po vyexpedovaní objednávky Vám bude do druhého dňa, na e-mail uvedený v objednávke, zaslané podacie číslo zásielky, kde je uvedený i priamy odkaz na sledovanie Vašej zásielky.

Cenník dopravy:

Dobierka SK – 4 EUR
Bankový prevod SK – 3 EUR
Dobierka CZ – 5  EUR
Bankový prevod CZ – 4 EUR

DOPRAVA ZADARMO OD 75 €

Osobný odber je možný na adrese Ždiarska 17, Košice 040 12.

+